ActivityDetail

Aula Virtual - Passa de la idea a l'acció ! Eines per emprendre en ESS (I)

Quan parlem d'emprendre col·lectivament parlem de prendre una decisió personal i professional que comportarà tota una sèrie d'aspectes a tenir en compte, sabeu quins són aquests temes clau per emprendre col·lectivament? Quins recursos de suport existeixen? Presentarem el Canvas Social i el Pla d'empresa, com les dues eines per començar. Què són i quina eina és la més indicada per a cada moment?

Aula virtual

dilluns 8 de juliol · 10:00h - 11:30h

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

Objectius generals de l'activitat:


Conèixer les eines que tenim a l'abast per començar a escriure la nostra idea de negoci en el marc de l'ESS

Objectius específics de l'activitat: 

-Conèixer quines eines tinc per començar a escriure la meva idea

-Conèixer el Canvas Social com a l'eina que em permet començar a treballar la meva idea des d¿una mirada emprenedora i social

-Conèixer el Pla d'empresa com a l¿eina necessària per a començar una empresa

-Perdre la por a començar a escriure la nostra idea

Temari complet: 

-La importància de començar a analitzar i concretar la nostra idea

-Eines per analitzar i concretar la nostra idea: Canvas Social i Pla d'empresa

-Diferències entre Canvas Social i Pla d'empresa

-El canvas Social: eina inicial per analitzar i concretar la idea

-Pla d'empresa: eina per a projectes d'emprenedoria empresarial

L'activitat es dirigeix a persones que volen emprendre en el marc de l'ESS amb una idea preconcebuda però que encara no han fet un anàlisis de la idea ni han començat a concretar el projecte. I forma part d'un itinerari dirigit a acompanyar projectes emprenedors en una fase incipient:

  1. Quines eines tinc per passar de la idea a l'acció? Passos per emprendre en ESS I
  2. Analitzem la nostra idea de negoci amb el canvas social. Passos per emprendre en ESS II
  3. Emprenedoria col·lectiva. Passos per emprendre en ESS III
  4. Comença a planificar el teu projecte emprenedor. Passos per emprendre en ESS IV
Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general

L'activitat es realitzarà en l'idioma indicat per a cada sessió.
Recordeu que podeu gestionar la vostra inscripció (donar-se de baixa, obtenir un certificat de participació,....) des de l'apartat d' Activitats de l'Espai personal.
Per a més informació o si tens alguna necessitat especial i requereixes de suport per seguir l'activitat escriu-nos a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antelació entrant a l'apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. D'aquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.
Barcelona Activa ofereix tallers i activitats formatives en Economia Social i Solidària adreçats a persones i col·lectius que volen emprendre noves iniciatives socioeconòmiques. Consulta l'oferta de cursos i tallers actuals aquí!
En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a assistides a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 15 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a no assistides i no se'ls generarà el certificat corresponent.