ActivityDetail

CA' N ANDALET-Insta que te quiero insta

Més de 500 milions de persones utilitzen Instagram cada dia i d'aquestes, més de la meitat hi busca informació, marques i productes sobre els seus interessos. Així que, si tens un projecte entre les mans, has de saber que aquesta xarxa social ja ha esdevingut una eina clau per a la difusió de qualsevol empresa o professional! T'has plantejat com pots treure'n el màxim partit? Som conscients que el temps per dedicar-hi és limitat, però també sabem que no ens podem limitar a obrir un perfil i penjar alguna cosa de tant en tant, sinó que cal ser-hi present amb una activitat regular, estar al dia de què funciona i què no i definir un estil propi que ens permeti connectar amb els nostres públics. Per optimitzar els esforços que hi dediques, et proposem aquesta formació en la qual abordarem els diferents espais que ofereix la xarxa (feed, stories, reels, directes...) i posarem l'accent en els formats i els continguts que hi tenen cabuda així com en les tendències més destacades avui dia. D'aquesta manera, podràs tenir una visió més clara i concreta de com utilitzar-lo i de com treure'n profit per continuar investigant i provant accions que t'ajudin a millorar la teva estratègia.

Sessió presencial

dimarts 21 de maig · 10:00h - 13:00h

Ca n'Andalet/InnoBA, Passatge Andalet, 11, (Horta-Guinardó) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari


Temari : 6 blocs


1.Algunes dades: 2022

- Quins perfils d'usuàries utilitzen Instagram?
- Com es relacionen amb la xarxa?
- Quina tipologia de continguts i de quina font tenen més repercussió?

2.Què volem i què aportem?

- Objectius comunicatius per apostar per Instagram.
- Accions, continguts i formes que encaixen en aquesta xarxa.


3.Tendències: Què funciona avui?

- L'aposta d'Instagram: creadors de contingut, compres, missatgeria i vídeo.
- Els interessos segons els perfils.
- Contingut de valor.
- Estils: Música i humor.
- Altres apostes d'èxit: La missatgeria, microinfluencers i la inversió en publicitat.

4.Els espais d'Instagram: Què? On? Com?


De cadascun dels següents espais, es parlarà de: què són, què hi té cabuda, quin impacte tenen i algunes estratègies i recomanacions per al seu ús:

- Els Reels.
- Les Stories i les Highlights.
- El Feed.
- Els Lives.
- IGTV.
- Instagram Guides.


5.Recomanacions generals

- Comunicar és connectar.
- Estratègies en la gestió:
- Interacció.
- La cara humana: emoció i empatia.
- Contingut concís i de valor.
- Storytelling.
- Planificació: constància i regularitat.
- Les insights: anàlisi de les dades.

- Estratègies en el llenguatge i el relat:
- Estils d'escriptura i altres recursos
- Formats.
- Llenguatge inclusiu.


6.Eines i recursos externs

- Programació.
- Anàlisi de dades.
- Agrupació d'enllaços.
- Bancs d'imatges.


Altres dates disponibles per aquesta activitat

Edició 1

Aula virtual

dimecres 5 de juny · 15:00h -  18:00h

Idioma d'impartició: Català


Informació general

L'activitat es realitzarà en l'idioma indicat per a cada sessió.
Recordeu que podeu gestionar la vostra inscripció (donar-se de baixa, obtenir un certificat de participació,....) des de l'apartat d' Activitats de l'Espai personal.
Per a més informació o si tens alguna necessitat especial i requereixes de suport per seguir l'activitat escriu-nos a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antelació entrant a l'apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí . D'aquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.
Barcelona Activa ofereix tallers i activitats formatives en Economia Social i Solidària adreçats a persones i col·lectius que volen emprendre noves iniciatives socioeconòmiques. Consulta l'oferta de cursos i tallers actuals aquí! 

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a assistides a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 15 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a no assistides i no se'ls generarà el certificat corresponent

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 03:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: MÀRQUETING I VENDES (NW)

Formació impartida per

Puntuació mitjana

Informació no disponible

-