ActivityDetail

Generar idees de negoci disruptives i posar-les en marxa

Començar a emprendre... I ara què faig? Conèixer diferents eines que ens ajudin a generar idees valuoses per emprendre. Conèixer com focalitzar en el client. Treballar tècniques de creativitat per a generar idees de negoci. Aprendre metodologies per definir i assolir els nostres objectius. Practicar amb eines per validar la nostra idea de negoci. Conèixer els instruments per comunicar el nostre projecte emprenedor.

Sessió presencial

dimecres 28 de febrer · 16:00h - 20:00h

Sessió presencial

divendres 1 de març · 16:00h - 20:00h

Centre per a la iniciativa emprenedora Glòries, Carrer Llacuna, 156 - 162, (Sant Martí) BARCELONA

Idioma d'impartició: -

Objectius específics | Temari

Tècniques per a generar moltes i bones idees:

-Paraules aleatòries
-Analogies forçades
-Dilemes.
-El pensament lateral i com ens pot ajudar a pensar "fora de la caixa".
-Els sis barrets per a pensar d'Edward De Bono.
-Tècniques de creativitat dirigida:
-Da Vinci
-Scamper
-Walt Disney
-Molière
-Instruments per transformar una idea d'èxit en un projecte de negoci

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Edició 1

Aula virtual

dimecres 20 de març · 09:30h -  13:30h

Aula virtual

divendres 22 de març · 09:30h -  13:30h

Idioma d'impartició: -


Informació general

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

Tipus de sessió: Multisessió

Durada: 08:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: EL PERFIL DE LA PERSONA EMPRENEDORA (NW)

Valoració del curs

Mitjana
9.11

Formació impartida per

Puntuació mitjana
9.0