ActivityDetail

Comprova l'acolliment de la clientela a la teva proposta

Es tracta de realitzar, en la pràctica, una pàgina web en la que es pugui testar l'acolliment real del projecte (MVP, producte mínim viable) i implementar un test (smoke test) que ens permeti recollir informació de la clientela per a millorar la proposta. Aquesta sessió també és molt recomanable per a les persones que ja tenen una pàgina web, però necessiten revisar-la i millorar-la. Cada assistent realitzarà l'exercici complet amb el projecte i acabarà el taller amb una pàgina web que presentarà la proposta de forma clara i concisa. A més, inclourà formularis per recollir informació o feedback dels clients potencials.Els assistents definiran amb claredat les hipòtesis a validar: a quin client ens dirigim, quina necessitat intentem satisfer amb la nostra proposta, quin és el procés de venda més adequat des que sap de la nostra proposta. Els assistents descobriran els principis bàsics per presentar la proposta de manera atractiva (imatges, textos, call to action).i produiran els continguts. Els assistents incorporaran formularis per recollir informació dels clients potencials

Sessió presencial

dilluns 18 de desembre · 16:00h - 20:00h

Sessió presencial

dimarts 19 de desembre · 16:00h - 20:00h

Centre per a la iniciativa emprenedora Glòries, Carrer Llacuna, 156 - 162, (Sant Martí) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

Informació no disponible

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general

Si no formes part de la comunitat d'emprenedoria de Barcelona Activa no podràs realitzar aquesta sessió. Per a formar-ne part cal que t'enregistris a una sessió informativa, ho pots fer fent clic aquí.
Per accedir a les sessions presencials caldrà portar el DNI o NIE.

L'activitat es realitzarà en l'idioma indicat per a cada sessió i no es canviarà.

No es deixarà accedir a l'aula a aquelles persones que arribin amb més de 15 minuts de retard.

Si tens alguna necessitat accessòria per a seguir l'activitat ( intèrpret de signes,...) avisa'ns com a mínim amb 72 hores de l'inici de l'activitat a la bústia emprenedoria@barcelonactiva.cat per a que puguem fer les gestions necessàries per a oferir una solució. Recordeu que podeu gestionar la vostra inscripció (donar-se de baixa, obtenir un certificat de participació,....) des de l'apartat d' Activitats de l'Espai personal.

En les activitats de l¿Aula Virtual es considerarà com a assistides a totes aquelles persones que hagin accedit a l¿espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s¿incorporin més tard, es comptabilitzaran com a no assistides i no se¿ls generarà el certificat corresponent.

Tipus de sessió: Multisessió

Durada: 08:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: GESTIÓ EMPRESARIAL I FINANÇAMENT (NW)

Valoració del curs

Mitjana
10.0

Formació impartida per

Puntuació mitjana
10.0