ActivityDetail

Marques i patents: tot el que necessites saber per a començar la teva empresa

Aprendrem què és una marca i què és una patent. La normativa que les regula i com protegir-les. L'objectiu és que les persones emprenedores coneguin què s'ha d'enregistrar com s'ha de protegir les marques i les patents. Garantir els seus drets i les obligacions.

Aula virtual

divendres 21 de juny · 16:00h - 19:00h

(Sant Martí)

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

Aquesta formació s'imparteix per donar una eina més les persones emprenedores que volen registrar una marca o una patent Com a administració, és una informació molt rellevant per protegir les empreses i la propietat industrial.

Temari Complert:
1-Concepte de marca i prohibicions de registre
2-Sol·licitud i procediment de registre
3-Duració, renovació i modificació de la marca enregistrada
4-Contingut del dret de marca
5-Nul·litat i caducitat
6-Marques internacionals i europees
7-Noms comercials
8- Invencions patentables
9-Dret a la patents i designació de la persona inventora
10-Sol·licitud i procediment de concessió
11-Com procedir davant la violació del dret de marca i patent?
12-Nul·litat, revocació i caducitat de la Patent
13-Models d'utilitat

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Edició 1

Aula virtual

dimarts 16 de juliol · 16:00h -  19:00h

(Sant Martí)

Idioma d'impartició: Castellà


Informació general

Si no formes part de la comunitat d'emprenedoria de Barcelona Activa no podràs realitzar aquesta sessió. Per a formar-ne part cal que t'enregistris a una sessió informativa, ho pots fer fent clic aquí.
Per accedir a les sessions presencials caldrà portar el DNI o NIE.

L'activitat es realitzarà en l'idioma indicat per a cada sessió i no es canviarà. No es deixarà accedir a l'aula a aquelles persones que arribin amb més de 15 minuts de retard.

Si tens alguna necessitat accessòria per a seguir l'activitat ( intèrpret de signes,...) avisa'ns com a mínim amb 72 hores de l'inici de l'activitat a la bústia emprenedoria@barcelonactiva.cat per a que puguem fer les gestions necessàries per a oferir una solució. Recordeu que podeu gestionar la vostra inscripció (donar-se de baixa, obtenir un certificat de participació,....) des de l'apartat d' Activitats de l'Espai personal.

En les activitats de l¿Aula Virtual es considerarà com a assistides a totes aquelles persones que hagin accedit a l¿espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s¿incorporin més tard, es comptabilitzaran com a no assistides i no se¿ls generarà el certificat corresponent.

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 03:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: GESTIÓ EMPRESARIAL I FINANÇAMENT (NW)

Formació impartida per

Puntuació mitjana

Informació no disponible

-
Puntuació mitjana

Informació no disponible

-