ActivityDetail

Ca N'Andalet - Crea una estratègia de comunicació efectiva, òptima i viable!

La manca de temps i recursos dels projectes emprenedories i en general de les iniciatives de lEconomia Social i Solidària sovint no permet pensar una estratègia comunicativa efectiva. En aquest taller detectarem les principals necessitats comunicatives, i trobarem cada canal comunicatiu , missatge, format i avaluació que de manera eficient i optimitzant els recursos dels quals disposem ens serveixi als nostres objectius. Es tracta d'un taller-assessoria on primer aprendrem la teoria i després l'aplicarem al nostre prop

Sessió presencial

dijous 30 de maig · 10:00h - 13:00h

Ca n'Andalet/InnoBA, Passatge Andalet, 11, (Horta-Guinardó) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

Objectius generals de l'activitat:

- Conèixer les preguntes bàsiques a fer-se per fer una estratègia comunicativa.
- Saber adaptar les preguntes a la nostra entitat / projectes
- Poder configurar un primer esquema de Pla de Comunicació propi

Objectius específics de l'activitat:
- Poder saber els objectius assolibles amb la comunicació per al nostre projectes
- Saber detectar els públics als quals ens dirigirem
- Detectar els millors canals per arribar als nostres públics
- Saber idear accions comunicatives segons objectius / públics / canals
- Sortir del curs amb un Primer Pla de Comunicació, revisat i assessorat per la formadora.

Bloc 1: anàlisi i diagnosi

- Què és la comunicació social i solidària
- Què és la comunicació feminista
- Què és la comunicació inclusiva
- Com saber què diuen de nosaltres: anàlisi del soroll (intern i extern)
- Com saber què diuen els altres: anàlisi de la competència
- Conèixer l'entitat: documentació
- Definició d'objectius comunicatius

Bloc 2: els públics objectius

- Públic extern: clientes, administració, mitjans de comunicació, societat, sectorials, empreses¿
- Públic intern: treballadores, base social, persones de pràctiques, voluntariat, donants...
- Participació amb els públics: dinàmiques de participació, processos col·lectius i gratificació
- Eines i canals de comunicació externa
- La comunicació interna del Pla
- Materials de comunicació

Bloc 3: estratègies i accions

- Tipologia d'accions: tradicionals, arriscades i innovadores
- El gabinet de premsa
- Les RP: fundraising, intercooperació, relacions amb les administracions...
- Els Social Media: particularitats de la gestió de les xarxes socials
- Gabinet de crisi
- Formació de portaveus
- Feedback 2.0
- Storytelling: amb perspectiva feminista i inclusiva

Bloc 4: planificació i avaluació

- Fixar el pressupost i els recursos
- Calendari comunicatiu
- Calendari editorial
- Seguiment i Monitorització
- El ROI al gabinet de premsa
- Analítica web

Bloc 5: el propi Pla de Comunicació

- Exercici individual
- Assessorament individual
- Posada en comú

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general

L'activitat es realitzarà en l'idioma indicat per a cada sessió.
Recordeu que podeu gestionar la vostra inscripció (donar-se de baixa, obtenir un certificat de participació,....) des de l'apartat d' Activitats de l'Espai personal.
Per a més informació o si tens alguna necessitat especial i requereixes de suport per seguir l'activitat escriu-nos a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antelació entrant a l'apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. D'aquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.
Barcelona Activa ofereix tallers i activitats formatives en Economia Social i Solidària adreçats a persones i col·lectius que volen emprendre noves iniciatives socioeconòmiques. Consulta l'oferta de cursos i tallers actuals aquí!

Per accedir a les sessions presencials caldrà portar el DNI o NIE.
No es deixarà accedir a l'aula a aquelles persones que arribin amb més de 15 minuts de retard.
Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 03:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: MÀRQUETING I VENDES (NW)

Valoració del curs

Mitjana
9.67

Formació impartida per

Puntuació mitjana

Informació no disponible

-