ActivityDetail

Elevator pitch. La tècnica aplicada

Cada cop més, les possibles persones interlocutores aprecien més el seu temps i estan sotmeses a un bombardeig constant de missatges. El nostre objectiu és aprofitar el tres primers minuts d'or, clau per una entrevista de feina o per divulgar els aspectes socials d'un projecte. En aquesta sessió es treballarà l'elevator pitch amb el Model Kawasaki.

Aula virtual

dimarts 26 de setembre · 10:00h - 13:00h

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

  

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Edició 1

Aula virtual

dimecres 25 d’octubre · 10:00h -  13:00h

Idioma d'impartició: Català


Edició 2

Aula virtual

dilluns 27 de novembre · 10:00h -  13:00h

Idioma d'impartició: Català


Edició 3

Aula virtual

dimecres 20 de desembre · 10:00h -  13:00h

Idioma d'impartició: Català


Informació general

Si no formes part de la comunitat d'emprenedoria de Barcelona Activa no podràs realitzar aquesta sessió. Per a formar-ne part cal que t'enregistris a una sessió informativa, ho pots fer fent clic aquí.
Per accedir a les sessions presencials caldrà portar el DNI o NIE.

L'activitat es realitzarà en l'idioma indicat per a cada sessió i no es canviarà.

No es deixarà accedir a l'aula a aquelles persones que arribin amb més de 15 minuts de retard.

Si tens alguna necessitat accessòria per a seguir l'activitat ( intèrpret de signes,...) avisa'ns com a mínim amb 72 hores de l'inici de l'activitat a la bústia emprenedoria@barcelonactiva.cat per a que puguem fer les gestions necessàries per a oferir una solució. Recordeu que podeu gestionar la vostra inscripció (donar-se de baixa, obtenir un certificat de participació,....) des de l'apartat d' Activitats de l'Espai personal.

En les activitats de l¿Aula Virtual es considerarà com a assistides a totes aquelles persones que hagin accedit a l¿espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s¿incorporin més tard, es comptabilitzaran com a no assistides i no se¿ls generarà el certificat corresponent.

Documentació de l'activitat
Elevator_pitch_tecnica_aplicada.pdf

Informació addicional

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 03:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: EL PERFIL DE LA PERSONA EMPRENEDORA (NW)

Valoració del curs

Mitjana
10.0

Formació impartida per

Puntuació mitjana
10.0