ActivityDetail

Comprova l'acolliment de la clientela a la teva proposta

Es tracta de realitzar, en la pràctica, una pàgina web en la que es pugui testar l'acolliment real del projecte (MVP, producte mínim viable) i implementar un test (smoke test) que ens permeti recollir información de la clientela per a millorar la proposta. Les persones assitents hauran de disposar d'un compte actiu en gmail i un compte en facebook.

Sessió presencial

dimecres 31 de maig · 10:00h - 14:00h

Sessió presencial

divendres 2 de juny · 10:00h - 14:00h

Centre per a la iniciativa emprenedora Glòries, Carrer Llacuna, 156 - 162, (Sant Martí) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

Informació no disponible

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general

Per accedir a les sessions presencials caldrà portar el DNI o NIE.
L'activitat es realitzarà en l'idioma indicat per a cada sessió i no es canviarà.
No es deixarà accedir a l'aula a aquelles persones que arribin amb més de 15 minuts de retard.
Si tens alguna necessitat accessòria per a seguir l'activitat ( intèrpret de signes,...) avisa'ns com a mínim amb 72 hores de l'inici de l'activitat a la bústia emprenedoria@barcelonactiva.cat per a que puguem fer les gestions necessàries per a oferir una solució.

Recordeu que podeu gestionar la vostra inscripció (donar-se de baixa, obtenir un certificat de participació,....) des de l'apartat d' Activitats de l'Espai personal.

En les activitats de l¿Aula Virtual es considerarà com a assistides a totes aquelles persones que hagin accedit a l¿espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s¿incorporin més tard, es comptabilitzaran com a no assistides i no se¿ls generarà el certificat corresponent.

Tipus de sessió: Multisessió

Durada: 08:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: MÀRQUETING I VENDES (NW)