ActivityDetail

Eines de gestió comercial (CRM), màrqueting i anàlisi de dades

Aquest taller pretén aprofundir en la consolidació i millora del coneixement del màrqueting per a aquelles persones emprenedores i iniciatives que volen conèixer i fer servir mètriques e indicadors relacionats amb les vendes, activitat comercial de captació, conversió i fidelització, aplicables als seus negocis.

Sessió presencial

dimarts 30 de maig · 16:00h - 18:30h

Centre per a la iniciativa emprenedora Glòries, Carrer Llacuna, 156 - 162, (Sant Martí) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari


Objectius generals de l'activitat:
- Conèixer com millorar les estratègies de màrqueting de l'empresa o projecte
- Dotar d'eines a les emprenedores i empreses per valorar les accions de màrqueting estratègic als seus projectes.
- Contribuir a la gestió i enfortiment de les empreses per garantir la seva viabilitat i resiliència front a un mercat en constant canvi.
- Consolidar la capacitat analítica de les persones emprenedores, empreses i entitats.

Objectius específics de l'activitat:

- Conèixer la utilitat de les eines per monitoritzar i mesurar les accions comercials i de màrqueting
- Aprendre el concepte darrere de cada indicador de performance i poder escollir els mes adients en cada cas segons criteris pertinents pel projecte o empresa.
- Capacitar en l'ús dels CRM com a eina per registrar, avaluar i millorar les campanyes comercials i de promoció de producte/servei.
- Conèixer els anàlisis que es poden fer amb les aplicacions existents mitjançant la generació d'informes a mida.

TEMARI COMPLET


1- Definició de CRM. Què son i quines son les seves utilitats per a la empresa, projecte.
2- Presentació de diferents plataformes de CRM i aplicacions integrades al e.commerce..
3- Identificació dels principals criteris de mesura i control, descripció dels KPIs per màrqueting digital i físic.
4- Exercici pràctic per determinar comprensió de les diferents mètriques e indicadors i al seva aplicació pràctica.

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general

Per accedir a les sessions presencials caldrà portar el DNI o NIE.
L'activitat es realitzarà en l'idioma indicat per a cada sessió i no es canviarà.
No es deixarà accedir a l'aula a aquelles persones que arribin amb més de 15 minuts de retard.
Si tens alguna necessitat accessòria per a seguir l'activitat ( intèrpret de signes,...) avisa'ns com a mínim amb 72 hores de l'inici de l'activitat a la bústia emprenedoria@barcelonactiva.cat per a que puguem fer les gestions necessàries per a oferir una solució.

Recorda que pots gestionar la teva inscripció (donar-se de baixa, obtenir un certificat de participació,....) des de l'apartat d' Activitats de l'Espai personal.

En les activitats de l¿Aula Virtual es considerarà com a assistides a totes aquelles persones que hagin accedit a l¿espai en els primers 30 minuts de la formació.

Les persones que s¿incorporin més tard, es comptabilitzaran com a no assistides i no se¿ls generarà el certificat corresponent.

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 02:30 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: MÀRQUETING I VENDES (NW)

Valoració del curs

Mitjana
8.0

Formació impartida per

Puntuació mitjana
8.0