ActivityDetail

Fiscalitat per a noves empreses 3: l'Impost de Societats

Coneix de manera pràctica i didàctica tots els aspectes necessaris per implementar una gestió bàsica de l'Impost de Societats aplicat a petites empreses

Aula virtual

dilluns 29 de maig · 10:00h - 13:00h

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

Muntar una empresa no és fàcil i s'han de tenir molts coneixements de diverses àrees. Dins d'aquests coneixements, la fiscalitat és una peça clau. En aquesta activitat, no entrarem a liquidar impostos com si fóssim assessors fiscals, però sí que et donem les eines per a què puguis conèixer els mínims de fiscalitat necessaris per a muntar una empresa amb èxit.

OBJECTIU GENERAL:
En acabar la sessió, cada participant hauria de conèixer, quins tipus impositius haurà de pagar pels beneficis de la seva futura societat de capital (S.A. i S.L.), quines obligacions bàsiques fiscals haurà de dur per evitar sancions per part de l'administració i quines retencions tindrà la seva futura empresa, així com quina fórmula és millor per treure diners de l'empresa (nòmines o dividends).

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
- Entendre els trets bàsics de l'Impost de Societats
- Saber calcular (a nivell introductori) la quota anual així com els pagaments fraccionats de l'Impost de Societats.
- Conèixer les principals obligacions mercantils i fiscals: calendari fiscal, factures, llibres, etc. i sensibilitzar a la participant de la importància de portar-ho al dia.
- Saber (a nivell bàsic) com retirar diners de manera legal de l'empresa.

TEMARI:
1. L'Impost de Societats.
Introducció al seu funcionament.
Diferències entre l'IRPF i l'Impost de societats.
Pagaments fraccionats.
Obligacions i llibres de caràcter comptable i fiscal que cal portar.
Calendari fiscal.
Casos pràctics.

2. Fiscalitat personal.
Cobrem una nòmina com a administrador? Repercussions fiscals.
Cobrem una nòmina com a soci treballador? Repercussions fiscals.
Cobrem dividends? Repercussions fiscals.
Casos pràctics.

3. Retencions.
Rendiments de treball: nòmines.
Rendiments de capital immobiliari: lloguers de locals.
Rendiments de capital mobiliari: dividends.
Rendiments d'activitats econòmiques: factures de professionals.
Obligacions i llibres que cal portar de caràcter comptable i fiscal.
Calendari fiscal.
Casos pràctics.

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Edició 1

Aula virtual

divendres 9 de juny · 16:00h -  19:00h

Idioma d'impartició: Castellà


Informació general

Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris a una sessió informativa fent clic aquí.
En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

Documentació de l'activitat
FISCALITAT_IMPOST_SOCIETATS.pdf

Informació addicional

MODELO_200_PDF.pdf

Informació addicional

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 03:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: FORMES JURÍDIQUES, FISCALITAT I NORMATIVES (NW)

Valoració del curs

Mitjana
9.0

Formació impartida per

Puntuació mitjana

Informació no disponible

-
Puntuació mitjana
10.0