ActivityDetail

Fiscalitat per a noves empreses 2: l'IVA - Aula Virtual

Coneixeràs la gestió de l'IVA i els seus diferents règims: Règim general, règim simplificat i el recàrrec d'equivalència, incloent una menció especial a l'IVA de caixa, a través de casos pràctics.

Aula virtual

dimecres 22 de març · 10:00h - 13:00h

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

Muntar una empresa no és fàcil i s'han de tenir molts coneixements de diverses àrees. Dins d'aquests coneixements, la fiscalitat és una peça clau.En aquesta activitat,no entrarem a liquidar impostos com si fóssim assessors fiscals, però sí que et donem les eines per a què puguis conéixer els mínims de fiscalitat necessaris pera muntar una empresa amb èxit.

OBJECTIU GENERAL
En acabar la sessió, cada participant hauria de conèixer quin sistema de liquidació de l'I.V.A. aplicaràen la seva futura empresa(Règim Simplificat, Règim General o Recàrrec d'Equivalència), i quines obligacions bàsiques fiscals haurà de dur per evitar sancions per part de l'administració.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
. Entendre els trets bàsics de l'I.V.A.
Saber dins de quin sistema de liquidació d'I.V.A. tributarà la meva futura empresa.
Saber calcular (a nivell introductori) liquidacions de l'I.V.A. en Règim General.
Conèixer les principals obligacions fiscals: calendari fiscal, factures, llibres d'I.V.A., etc. i sensibilitzar al participant de la importància de portar-ho al dia.

Saber quina és la nova normativa de subministra immediat d'informació a Hisenda.

TEMARI
1.L'I.V.A.
Introducció al seu funcionament.
Introducció a operacions fetes amb països exteriors.
Operacions exemptes.
Tipus impositius.
Sistemes de liquidació.
Exemples.

2.L'I.V.A.: Règim Simplificat.
Introducció al seu funcionament.
Quines empreses tributen en Règim simplificat?

3.L'I.V.A.: el Règim General
Introducció al seu funcionament.
Obligacions i llibres que cal portar de caràcter comptable i fiscal.
Les factures: peça clau de la deducció. Com es fan?
Calendari fiscal.
Casos pràctics.

4. L'I.V.A.: Règim del Criteri de Caixa.
Introducció al seu funcionament.
Quines empreses tributen en Criteri de Caixa?
Calendari fiscal.
Casos pràctics.

5.L'I.V.A.: Recàrrec d'Equivalència.
Introducció al seu funcionament.
Quines empreses tributen en Recàrrec d'Equivalència?
Calendari fiscal Casos pràctics

6. Subministra informació immediat

Activitat impartida per Olga Ferrer

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general
Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris a una sessió informativa, fent clic aquí.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a lapartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. Daquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Documentació de l'activitat
IVA_2020.pdf

Informació addicional

Com_omplir_el_303.pdf

Informació addicional

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 03:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: FORMES JURÍDIQUES, FISCALITAT I NORMATIVES (NW)

Valoració del curs

Mitjana
7.5

Formació impartida per

Puntuació mitjana
8.5