ActivityDetail

Eines imprescindibles pels importadors i exportadors actuals - Aula Virtual

Des d'una vessant molt pràctica, exposarem les principals eines operatives per preparar una exportació o una importació.

Aula virtual

dimecres 22 de febrer · 10:00h - 13:00h

Idioma d'impartició: Castellà

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

OBJECTIU GENERAL:

Des d'una vessant molt pràctica, exposarem les principals eines operatives per preparar una exportació o una importació.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
-Primer: L'Acord: quines són les clàusules i formats més importants a l'hora de negociar un acord de compravenda internacional.
-Segon: quins són els principals tràmits logístics i dunaers que haig de fer per col·locar els meus productes en els mercats extracomunitaris.
-I també: conèixer els Incoterms i la seva importància dins de l'acord de compravenda internacional i en la confecció de les ofertes internacionals
-I de cada apartat coneixerem eines digitals que ens poden ajudar en les nostres tramitacions

TEMARI:
1. L'ACORD DE COMPRAVENDA INTERNACIONAL
1.1 Les clàusules imprescindibles. La formalització de l'acord
1.2 Els formats de l'acord més habituals: La proforma invoice i el contracte.
1.3 La proforma invoice vs la commercial invoice
2. TRANSPORT I DUANES
2.1 Els transitaris i els representants de duanes: serveis que ens ofereixen.
2.2 Consignataris, Couriers i NVOCC
2.3 Els tràmits duaners: el producte i l'origen
3.- ELS INCOTERMS 2020
3.1 Aspectes que determinen.
3.2 Quin incoterm em convé de negociar?
4.- L'ESCANDALL I EL PREU
4.1 Plantilla pel càlcul de costos, preus i rendibilitats.
4.2 IVA: operacions extracomunitàries i intracomunitàries
5. CERCA DE INFORMACIÓ ONLINE
5.1 Informació sobre els tràmits duaners
5.2 Informació sobre els mercats
5.3.Operadors logístics

Activitat impartida per Núria Tobella, consultora i formadora en comerç internacional.

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Edició 1

Aula virtual

dimecres 29 de març · 16:00h -  19:00h

Idioma d'impartició: Català


Informació general

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

Documentació de l'activitat
EINES_IMPRESCINDIBLES_21.pdf

Informació addicional

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 03:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: GESTIÓ EMPRESARIAL I FINANÇAMENT (NW)

Formació impartida per

Puntuació mitjana

Informació no disponible

-