ActivityDetail

Totes les eines que necessito per obrir la meva web o botiga online, i portar el marqueting automatitzat sense ajuda externa

Que l'emprenedor conegui les eines principals de gestió personalitzada de clients i que pugui crear converses i processos automatitzats, que responguin a la necessitat de cadascun o bé a l'oportunitat existent.

Sessió presencial

dimarts 18 d’abril · 10:00h - 14:00h

Centre per a la iniciativa emprenedora Glòries, Carrer Llacuna, 156 - 162, (Sant Martí) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

Que l'emprenedor tingui una visió completa de les eines que necessita per a obrir la botiga o
pàgina web i que pugui crear converses i processos automatitzats, per a fer un seguiment pas a
pas de la fase de compra en la qual es troben els clients i millorar les probabilitats de completar
la venda, o per a gestionar les necessitats de servei, dubtes i reclamacions.

Objectius generals de l'activitat:
-Que l'emprenedor conegui les eines principals de gestió personalitzada de clients i que pugui
crear converses i processos automatitzats, per a fer un seguiment pas a pas de la fase de
compra en la qual es troben els clients i millorar les probabilitats de completar la venda, o per a
gestionar les necessitats i incidències de servei, dubtes i reclamacions.


Objectius específics de l¿activitat:

-Aprendre a crear seqüències de comunicació amb els clients potencials que han visitat la botiga
o la web, mitjançant l'activació dels anuncis de retargeting.
-Aprendre a crear seqüències de comunicació amb els clients potencials que han proporcionat
el seu email de contacte, mitjançant newsletters, a partir de les preferències o interessos que
han manifestat.
-Aprendre a crear seqüències automatitzades de comunicacions, a partir d'una acció realitzada
per un client potencial o per un client (petició d'informació, compra o alta de subscripció, baixa
de subscripció, queixa, etc.).
-Aprendre a gestionar els clients potencials B2B mitjançant la gestió del pipeline de venda.
-Aprendre a gestionar clients B2B mitjançant un gestor de projectes online


Temari complert:
-Bases per a la gestió intel·ligent de clients amb eines digitals
-Loops més freqüents en la gestió de clients, avantatges de l'automatització, i com es
duu a terme:
  Visitants web o botiga web
  Subscriptors
  Compradors
- Seqüències de comunicacions activades per accions del client:
  en què consisteixen,
  per a què serveixen, i
  com activar-les.
- Disseny de converses automàtiques amb clients potencials.
- Negocis B2B
  Utilització d'un CRM per a millorar el seguiment i l'activació d'oportunitats de
venda.
   Gestor de projectes per a gestionar projectes dels clients amb transparència i
eficàcia.

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general

Informació no disponible

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 04:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: MÀRQUETING I VENDES (NW)

Valoració del curs

Mitjana
9.5

Formació impartida per

Puntuació mitjana
9.5