ActivityDetail

Aula Virtual - Eines del pla econòmic-financer (I): viabilitat econòmica del projecte d'ESS

Impulses un projecte emprenedor d'ESS i vols saber si el teu projecte és viable econòmicament? Aquesta formació és per entendre què és la viabilitat econòmica i com analitzar-la amb el compte de resultats, com a eina clau per a la gestió econòmic-financera del projecte. En aquesta formació s'entendrà què composa el compte de resultats, com es construeix pas a pas, com es desagrega per línia de negoci i com analitzar-lo.

Aula virtual

dimarts 9 de juliol · 10:00h - 12:00h

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

Objectius generals de l'activitat:

-Entendre què es la viabilitat econòmica i com el compte de resultats ho avalua

-Entendre en profunditat el compte de resultats per a poder elaborar-lo, interpretar-lo i aplicar-lo en el dia a dia de la presa de decisions del projecte emprenedor

-Donar eines a les persones participants perquè tinguin més coneixements i informació per a la gestió del projecte emprenedor

Objectius específics de l'activitat: 

-Entendre què es la viabilitat econòmica i com el compte de resultats ho avalua

 -Entendre què composa el compte de resultats

-Aprendre a construir el compte de resultats pas a pas

-Aprendre a desagregar-lo per línia de negoci

-Aprendre a interpretar els resultats


Temari complert:

-La importància de la viabilitat

-Compte de resultats per a comptes anuals i operatiu

- Com elaborar el compte de resultats pas a pas

-Marge brut, EBITDA, BAII, BAI

- Desagregació per línia d'activitat o negoci

-Segmentació de les despeses d'estructura per línia

-Interpretació de resultats

-Aprendre a utilitzar eina de compte de resultats que disposi BA

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general

L'activitat es realitzarà en l'idioma indicat per a cada sessió.
Recordeu que podeu gestionar la vostra inscripció (donar-se de baixa, obtenir un certificat de participació,....) des de l'apartat d' Activitats de l'Espai personal.
Per a més informació o si tens alguna necessitat especial i requereixes de suport per seguir l'activitat escriu-nos a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antelació entrant a l'apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. D'aquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.
Barcelona Activa ofereix tallers i activitats formatives en Economia Social i Solidària adreçats a persones i col·lectius que volen emprendre noves iniciatives socioeconòmiques. Consulta l'oferta de cursos i tallers actuals aquí!
En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a assistides a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 15 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a no assistides i no se'ls generarà el certificat corresponent.