ActivityDetail

Formes jurídiques i tràmits 1: autònoms/es i societats civils - Aula Virtual

En aquesta activitat coneixeràs les característiques de les formes jurídiques d'Autònom/a i Societat Civil: què són, quins avantatges i inconvenients tenen, així com quins tràmits s'haurien de fer si volem constituir-ne una, quins costos tenen, a quin lloc es presenta la paperassa de constitució i quant es triga a fer-ho.

Monosessió: 1 sessió de 2 hores

Activitat gratuïta

Aula virtual

dilluns 27 de juny · 09:30h - 12:30h

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

Un cop ens decidim a iniciar un negoci, una de les preguntes que qualsevol persona emprenedora ha de fer-se és: i quina forma jurídica adopto?

En aquesta activitat parlarem de les opcions més bàsiques que una emprenedora té per a constituir-se en empresa: la opció d'autònom i la de societat civil. Veurem què són, quins avantatges i inconvenients tenen, així com quins tràmits s'haurien de fer si volem constituir-ne una, quins costos tenen, a quin lloc es presenta la paperassa de constitució i quant es triga a fer-ho.

OBJECTIU GENERAL:
- Aprendre els trets bàsics d'un Autònom i d'una Societat Civil, si són les figures adequades per al seu futur negoci, quins tràmits caldria fer i quins costos de constitució tindrien.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
- Entendre els trets bàsics d'un Autònom i d'una Societat Civil.
- Quins pros i quins contres tenen aquestes formes jurídiques i si són les més escaients per a nosaltres.
- Conèixer els principals tràmits de constitució, on es presenten, quan es triga i quins costos tenen.
- Conscienciar al participant de la importància d¡aquesta àrea i de portar-ho al dia.

TEMARI:
1. Què és un Autònom?
Definicions bàsiques
Requisits legals per a ser autònom.
Exemples

2. Què és una S.C.P.?
Definicions bàsiques
Introducció als principals elements: nombre de socis, capital social, responsabilitat de persones sòcies i/o administradores, òrgans de govern i representació, etc..
Requisits legals per a ser sòcies i/o administradores.
Exemples

3. Pros i contres de muntar un Autònom o una S.C.P.
Responsabilitat de sòcies i/o administradores envers altres figures (societats de capital).
Fiscalitat.
Costos de constitució.
Altres.

4. Principals tràmits de constitució
Anàlisi dels tràmits essencials de constitució: confecció de contracte de SCP, obtenció de C.I.F., liquidació dI.T.P. i A.J.D., etc.
Referència als tràmits més bàsics d'alta d'activitat: llicència d'activitat, alta censal i d'I.A.E., alta de socis a la TGSS, comunicació d'obertura de centre de treball, etc.
On es presenten.
Quins costos tenen? Especial referència a la tramitació telemàtica.
En quant de temps puc tenir constituïda i activada la meva empresa?
Model de contracte de SCP.

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Edició 1

Aula virtual

divendres 22 de juliol · 09:30h -  12:30h

Idioma d'impartició: Català


Edició 2

Aula virtual

dimarts 13 de setembre · 15:30h -  18:30h

Idioma d'impartició: Català


Informació general

Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris a una sessió informativa fent clic aquí.
En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s¿incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 03:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: FORMES JURÍDIQUES, FISCALITAT I NORMATIVES (NW)

Formació impartida per

Puntuació mitjana

Informació no disponible

-
Puntuació mitjana

Informació no disponible

-