ActivityDetail

Fiscalitat per a noves empreses 1: L'IRPF - Aula Virtual

Coneix de manera pràctica i didàctica quin sistema de liquidació d'IRPF aplicaràs a la teva futura empresa (mòduls o estimació directa) i quines obligacions fiscals bàsiques hauràs de complir

Aula virtual

dijous 9 de juny · 09:30h - 12:30h

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

Muntar una empresa no és fàcil i s'han de tenir molts coneixements de diverses àrees. Dins d'aquests coneixements, la fiscalitat és una peça clau. En aquesta activitat, no entrarem a liquidar impostos com si fóssim assessors fiscals, però sí que et donem les eines per a què puguis conèixer els mínims de fiscalitat necessaris per a muntar una empresa amb èxit.

OBJECTIU GENERAL:
En acabar la sessió, cada participant hauria de conèixer quin sistema de liquidació de l'I.R.P.F. aplicarà en la seva futura empresa (Mòduls o Estimació Directa), quines obligacions bàsiques fiscals haurà de dur per evitar sancions per part de l'administració i quines retencions tindrà la seva futura empresa, així com quina fórmula és millor per treure diners de l'empresa (nòmines o dividends).

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
- Entendre els trets bàsics de l'I.R.P.F
- Saber dins de quin sistema de liquidació d'I.R.P.F. tributarà la meva futura empresa.
- Saber calcular (a nivell introductori) liquidacions de l'I.R.P.F. en Mòduls i en Estimació Directa
- Conèixer les principals obligacions mercantils i fiscals: calendari fiscal, factures, llibres, etc. i sensibilitzar a la participant de la importància de portar-ho al dia.
- Saber (a nivell bàsic) com retirar diners de manera legal de l'empresa.

TEMARI:
1. L'I.R.P.F: els mòduls i l'Estimació Directa.
Introducció al seu funcionament.
Pagaments fraccionats.
Obligacions i llibres que cal portar de caràcter comptable i fiscal.
Especialitats en societats civils
Calendari fiscal.
Casos pràctics.

2. Fiscalitat personal.
Cobrem una nòmina com a administrador? Repercussions fiscals.
Cobrem una nòmina com a soci treballador? Repercussions fiscals.
Cobrem dividends? Repercussions fiscals.
Casos pràctics.

3. Retencions.
Rendiments de treball: nòmines.
Rendiments de capital immobiliari: lloguers de locals.
Rendiments de capital mobiliari: dividends.
Rendiments d'activitats econòmiques: factures de professionals.
Obligacions i llibres que cal portar de caràcter comptable i fiscal.
Calendari fiscal.
Casos pràctics.

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general

Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris a una sessió informativa fent clic aquí.
En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

Documentació de l'activitat
Fiscalitat_1_IRPF.pdf

Informació addicional

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 03:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: FORMES JURÍDIQUES, FISCALITAT I NORMATIVES (NW)

Formació impartida per

Puntuació mitjana

Informació no disponible

-
Puntuació mitjana

Informació no disponible

-