ActivityDetail

Fiscalitat per entitats d'ESS: Per on comencem? - Aula virtual

Quin és el règim fiscal de la vostra entitat? Sabeu quines són les obligacions tributàries de la vostra organització? En aquesta activitat revisarem els aspectes fiscals a partir de casos pràctics i treballarem en el seu càlcul i presentació.

Aula virtual

dimarts 17 de maig · 15:30h - 17:30h

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

Quin és el règim fiscal de la vostra entitat? Sabeu quines són les obligacions tributàries de la vostra organització? En aquesta activitat revisarem els aspectes fiscals a partir de casos pràctics i treballarem en el seu càlcul i presentació.

Objectius generals de l'activitat:
-Conèixer les qüestions fiscals bàsiques i saber quines són les obligacions que s'han d'atendre davant la hisenda pública i les diferents repercussions tributàries existents en funció de la forma jurídica adoptada.

Objectius específics de l'activitat:
- Promoure el coneixement de la legislació aplicable.
- Conèixer les obligacions fiscals de les associacions i fundacions
- Saber dins de quin sistema tributarà cada entitat.
- Entendre el funcionaments dels impostos i tributs d'aplicació a les entitats.
- Saber les particularitats de les associacions i fundacions respecte a l'Impost de Societats
- Entendre el funcionaments de les vinculacions societàries amb el règim laboral en el món cooperatiu.
- Conèixer les obligacions fiscals de les cooperatives i societats laborals
- Conèixer la càrrega impositiva de la societat cooperativa i laboral
- Entendre el funcionaments dels impostos i tributs d'aplicació a les societats
- Saber les avantatges fiscals de les cooperatives i societats laborals respecte a l'Impost de Societats
- Resoldre dubtes individuals.Temari complert:
Sessió 1: Marc fiscals de les associacions i fundacions (3 hores)
Obligacions amb l'agència tributària:
- Obligacions informatives: CIF, declaració censal, i altres
- Impostos: IAE, IVA, IS, i altres

Sessió 2: Marc fiscal de les cooperatives i societats laborals
- Conèixer les obligacions fiscals de les cooperatives i societats laborals
- Conèixer la càrrega impositiva de la societat cooperativa i laboral
- Entendre el funcionaments dels impostos i tributs d'aplicació a les societats
- Saber les avantatges fiscals de les cooperatives i societats laborals respecte a l'Impost de SocietatsLes persones que no tinguin un CIF d'empresa, per fer la inscripció podreu posar el vostre NIF/NIE.

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general

Barcelona Activa ofereix tallers i activitats formatives en Economia Social i Solidària adreçats a persones i col·lectius que volen emprendre noves iniciatives socioeconòmiques. Consulta l'oferta de cursos i tallers actuals aquí!

Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat.


En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 02:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: FORMES JURÍDIQUES, FISCALITAT I NORMATIVES (NW)