ActivityDetail

Gestió de compres per a persones emprenedores - Aula virtual

El benefici no surt només de la venda. És habitual, sobretot al començament i a les petites empreses, que la gestió de compres la porti el mateix propietari i es comporti de manera més semblant a un consumidor que a un comprador institucional. Sovint això causa una minva important de la productivitat i la competitivitat. Objectius generals de l'activitat: Donar a conèixer: 1) el Pla de Compres 2) La gestió de proveeidors 3) La gestió de les compres i existències 4) tècniques de negociació enfocades a la compra

Aula virtual

dimarts 18 de gener · 12:00h - 14:00h

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

Saps que la gestió de les compres:

- és fonamental per al benefici de l'empresa?
- repercuteix directament amb el preu de les vendes?

Tenir un planter de proveïdors competitius que garanteixin la qualitat i el subministrament a un preu competitiu és tan prioritari com un bon Pla de Vendes.
En ocasions, és millor perdre un client que un bon proveïdor

És imprescindible per a la persona emprenedora conèixer la importància de les compres en els resultats finals, especialment en moments de crisi. La bona gestió d'una empresa no es basa en compartiments estancs, malgrat estigui molt ben estructurada. El benefici no surt només de la venda.


Temari complert de la sessió:
1. Pla de compres i gestió de proveïdors
2. Recerca, selecció i avaluació dels proveïdors
3. La gestió i control de les existències
4. Guanyar diners comprant
5. Com finançar-se a partir dels proveïdors
6. Negociació: Perfil del negociador: estils, tàctiques i conductes

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Edició 1

Aula virtual

divendres 28 de gener · 09:30h -  11:30h

Idioma d'impartició: Català


Edició 2

Aula virtual

dilluns 14 de febrer · 09:30h -  11:30h

Idioma d'impartició: Català


Edició 3

Aula virtual

dilluns 14 de març · 16:00h -  18:00h

Idioma d'impartició: Català


Informació general

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

Documentació de l'activitat
Gestio_de_compres_SECOT.pdf

Informació addicional

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 02:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: GESTIÓ EMPRESARIAL I FINANÇAMENT (NW)

Formació impartida per

Puntuació mitjana

Informació no disponible

-
Puntuació mitjana

Informació no disponible

-
Puntuació mitjana

Informació no disponible

-