ActivityDetail

Els dilluns del treball autònom

Fiscalitat per empresaris individuals: Inici d'activitat, alta i baixa, obligacions tributàries: IRPF, IVA i règim especial criteri de Caixa. Règim especial treballadors autónoms (RETA), bonificacions i Autónom Econòmicament Depenent (TRADE).

Aula virtual

dilluns 20 de desembre · 09:30h - 13:30h

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari
Es tracta d'una activitat que organitza Barcelona Activa el primer dilluns de cada mes al Centre per a la Iniciativa Emprenedora i que imparteix consultors de l'empresa AUREN i de la CTAC.

En aquesta sessió obtindràs informació sobre aspectes de fiscalitat com ara els tràmits que són necessaris per constituir-te com a empresari individual, com preparar una factura, quins són els diferents models de declaració de l'IRPF o l'IVA, i el règim especial de treballadors autònoms (RETA), bonificació de qüotes i règim de TRADE.
Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general
EL PERÍODE D'INSCRIPCIÓ PER AQUESTA ACTIVITAT S'OBRIRÀ 15 DIES ABANS DE LA DATA DE REALITZACIÓ

Per garantir el rigor i la qualitat formativa les activitats comencen amb puntualitat i no és possible accedir a les aules 15 minuts desprès de l'inici.
Documentació de l'activitat
DILLUNSTREBALLAUTONOM_2021_CAT0.pdf

Informació addicional

FISCDILLUNSTREBALLAUT_2021_CAT0.pdf

Informació addicional

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 04:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: FORMES JURÍDIQUES, FISCALITAT I NORMATIVES (NW)

Formació impartida per

GARRIDO RUIZ, MARTA

Formador/a

Puntuació mitjana

Informació no disponible

-
Puntuació mitjana

Informació no disponible

-