ActivityDetail

Valida la teva idea de negoci amb el Business Model Canvas (BMC) - Aula Virtual

En aquesta sessió es presentaran els concpetes fonamentals del BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) i la seva utilitat per validar una idea de negoci. Amb la informació proporcionada, els participants podran treballar posteriorment amb aquesta eina per definir les millores i reflexionar sobre la viabilitat i la sostenibilitat del seu negoci.

Aula virtual

dijous 2 de desembre · 09:30h - 12:30h

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


Altres dates disponibles per aquesta activitat

Edició 1

Aula virtual

dimarts 14 de desembre · 09:30h -  12:30h

Idioma d'impartició: Català


Edició 2

Aula virtual

dimecres 22 de desembre · 15:30h -  18:30h

Idioma d'impartició: Català


Informació general

Per a poder participar en aquesta activitat cal que formis part de la comunitat de persones emprenedores de Barcelona Activa. Par a formar-nepart només cal que facis la següent sessió informativa on line
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

Si finalment no pots participar en la sessió de formació, pregeum et donis de baixa des de l'espai personal de Barcelona Activa, per alliberar la plaça per aque una altra persona emprenedora pugi participar.

Documentació de l'activitat
BusinessModelCanvas2020-streaming.pdf

Informació addicional

the-business-model-canvas.pdf

Informació addicional

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 03:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: EL PERFIL DE LA PERSONA EMPRENEDORA (NW)

Formació impartida per

Puntuació mitjana

Informació no disponible

-