ActivityDetail

Gestió operativa de processos - Aula Virtual

El Pla d'Operacions explica de forma detallada el procés de compra, producció i distribució que s'ha de seguir per fer arribar el producte al client o la manera com es prestarà un servei. Inclou el feedback del client o satisfacció. El punt de partida del Pla de Operacions és el coneixement de les previsions de venda que haurà determinat prèviament el Pla de Màrqueting Objectius específics de l¿activitat: Els assistents, al finalitzar les dues sessions han de conèixer: -en què consisteix el pla doperacions -la seva importància -la necessitat per a l¿empresa

Aula virtual

dimecres 15 de desembre · 09:30h - 11:30h

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

Transmetre als assistents una formació bàsica del que és el Pla d'Operacions de l'empresa, la seva importància i la necessitat d'aquest pla.

Temari complert:

-Relació de les activitats bàsiques i conceptes que ha d'incloure un pla d'operacions
-Tractament d'aquestes durant la exposició teòrica de manera pràctica amb exemples reals per diferents tipus d'activitat en forma participativa amb els assistents
-Es buscarà el desenvolupament dels exemples amb la màxima participació dels assistents

-Es parlarà de:

- Producte
- Proveïments
- Costos Operatius
- Logística
- Planificació i Control
Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

Documentació de l'activitat
Gestio_Processos_SECOT.pdf

Informació addicional

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 02:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: GESTIÓ EMPRESARIAL I FINANÇAMENT (NW)