bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selection of language and other options:

Registered users

Access to the various options of the website:


Start-Up Doc

Bank negotiation

Summary of the report

This report gives practical advices to face bank negotiation for start-up funding. We give you some recommendations that might be helpful to increase your possibilities of success in the process of negotiation.

More Start-Up Docs
Errors més habituals a la vida de la persona emprenedora

Les línies d'impuls a la iniciativa emprenedora i de consolidació d'empreses de Barcelona Activa tenen ja una bona experiència a les seves esquenes en el camp de la creació i desenvolupament d'empreses. Aquesta experiència ens permet elaborar un informe eminentment pràctic sobre el que ens hem trobat durant aquests anys de servei, com a una guia amb els errors més comuns i que poden llastrar el projecte empresarial a desenvolupar per una persona emprenedora com tu.

Com ha de ser l'emprenedor d'avui

Definir el nou perfil de la persona emprenedora és una tasca que ha portat de corcoll molts professionals dels recursos humans i la creació d'empreses. El debat se centra quines son les característiques li calen a la societat del coneixement, per això s'analitzarà el perfil, els seus trets personals, les hàbilitats per a la gestió i la capacitat per emprendre.

Financial details that any entrepreneur should know

There are two financial issues that could bring to bankruptcy to any business: lack of cash to face payments and lack of viability.

To anticipate future issues like these, this report describes two basic financial instruments: the break-even point and the cash-flow plan.

Version to download

Version to download

You can download this document in version PDF...

You will need Adobe Acrobat to open the file

Related links

References

  • Bibliography in the report