bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Qui som

Barcelona Activa, recolzant la iniciativa emprenedora des de l'any 1986

La direcció operativa d'Emprenedoria creada per Barcelona Activa, l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona, que ofereix, a les persones amb idees de negoci, informació i eines de qualitat per a que puguin emprendre i consolidar el seu negoci amb autonomia.

Aquest portal, pioner en el seu sector d'activitat, és un eficaç canal de continguts i aplicacions en contínua actualització i millora, que permet a les persones usuàries, sense restriccions de temps o espai, elaborar el pla d'empresa del seu negoci, avaluar la seva idea de negoci, conèixer els tràmits a seguir per posar en marxa l'empresa, conèixer les solucions de finançament, públiques i privades, que té al seu abast per crear i fer créixer la seva empresa, o estar permanentment informats de l'actualitat econòmica i emprenedora.

L'oferta de serveis de valor afegit i d'espais de qualitat facilitats per l'agència municipal a través dels seus entorns d'innovació es complementa amb aquest entorn virtual d'innovació, una plataforma integrada per un grup d'empreses que disposen d'un conjunt de serveis específics per a la seva consolidació i creixement.

El site original