bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Inici > Programes

Programa sector de l'e-commerce

Programa de suport a la creació d'empreses en l'àmbit de l'ecommerce