bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Programes

Per tenir accés als Programes, cal...

Presentar una sol·licitud d'informació,

Avaluar i aprovar la candidatura per part de Barcelona Activa en funció de les criteris següents:

- Nivell de maduresa de la idea o del projecte,

- Tipus d'activitat que es pensa desenvolupar,

- Perfil de la persona emprenedora.

On es fan?

Els programes s'adrecen a:

Sectors: Hi ha determinats sectors d'activitat que són estratègics per a la ciutat de Barcelona: turisme, artesania, comerç , construcció, e-commerce, tecnologíes netes... Vols crear una empresa en algun d'aquests sectors?

Col·lectius: Dirigits a determinats perfils de persona que per la seva edat (menors de 30 o majors de 45 anys), el seu sexe (dones), o el tipus de negoci (emprenedoria social) accedeixen a programes adaptats a les seves necessitats i que els ajuden a desenvolupar la idea de negoci.

Quins Programes hi ha?