bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Nota legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de Barcelona Activa

BARCELONA ACTIVA, amb domicili a C/ Llacuna, 162-164, C.P 08018, Barcelona (Espanya), tractarà les seves dades amb la finalitat de poder mantenir la seva relació amb vostè o l¿entitat per la qual vostè treballa o col·labora, en compliment de la missió pública de foment de l¿ocupació i l¿emprenedoria que l¿Ajuntament de Barcelona té encomanada per llei i per enviar-li informació sobre les activitats, serveis o iniciatives similars a les que vostè hagi sol·licitat o participat i de les quals, l¿Ajuntament de Barcelona es el responsable del tractament.

Per més informació, pot dirigir-se al següent enllaç: link política privacitat

Barcelona Activa no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial i sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu lloc web i els serveis que s'hi ofereixen.

Així, l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades dels continguts d'aquesta web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de Barcelona Activa o del titular dels mateixos.

Barcelona Activa declina tota responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web ja que la funció dels enllaços que hi apareixen és únicament la d'informar sobre un tema concret.

Barcelona Activa s'exonera de tota responsabilitat pel correcte funcionament d'aquests enllaços, del resultat obtingut a través d'ells, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la que s'accedeixi, així com dels perjudicis que la informació de la pàgina trobada pugui ocasionar en l'usuari.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.