bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:


Inscripció

Punt d'Acollida i Orientació

Dades del seminariDades generals

Nom

Primer cognom
Segon cognom
Tipus document
Número complet NIF o NIE
Email
Data de naixement

Lloc de realització
InnoBA: Carrer Perú, 52, BARCELONA 08018, Telèfon: 93 320 34 04