bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:


Inscripció

Fórmules jurídiques: quina s'adapta més a la realitat del vostre projecte?

Dades del seminari


03/10/2019 09:30:00

Dades generals

Nom

Primer cognom
Segon cognom
Tipus document
Número complet NIF o NIE
Email
Data de naixement

Lloc de realització
Porta22: Carrer Llacuna, 162 - 164 Barcelona 08018, Telèfon: 93 401 98 99