bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:


Inscripció

CoMercat Arts Escèniques

Dades del seminari


28/10/2019 15:30:00

Dades generals

Nom

Primer cognom
Segon cognom
Tipus document
Número complet NIF o NIE
Email
Data de naixement

Lloc de realització
SGAE Barcelona: Paddeig Colom 6 Barcelona 08002, Telèfon: null