bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:


Informe

La Societat Professional

Resum del informe

Aquest informe tracta la societat professional com a persona jurídica. La societat professional és una societat que, constituïda per qualsevol forma societària prevista per les lleis, presenta com a característica essencial que el seu objecte social consisteix, exclusivament, en l'exercici en comú d'una activitat professional, o de diverses, sempre que no siguin legalment incompatibles.

Més informes
Treball Autònom o Societat?

En el desenvolupament d'una idea de negoci, l'elecció de la forma jurídica no és una pregunta amb una única resposta. La decisió sobre la forma jurídica de la nostra futura empresa ha de ser la conclusió d'un estudi i una anàlisi meditada de les diferents característiques del negoci a emprendre. En aquest informe donem una informació preliminar, necessària per poder decidir quina és la forma jurídica que millor s'adapta a les nostres necessitats i situació.

La Regulació del Treball Autònom

La reforma legal que recull el Règim Especial del Treball Autònom (RETA), Llei 20/2007 data 11 de juliol de l'Estatut del Treball Autònom, regula la cobertura de contingències professionals, incloent una sèrie de millores en matèria social i econòmica que busquen un equilibri major entre les condicions laborals dels règims especial i el general.

Errors més habituals a la vida de la persona emprenedora

Les línies d'impuls a la iniciativa emprenedora i de consolidació d'empreses de Barcelona Activa tenen ja una bona experiència a les seves esquenes en el camp de la creació i desenvolupament d'empreses. Aquesta experiència ens permet elaborar un informe eminentment pràctic sobre el que ens hem trobat durant aquests anys de servei, com a una guia amb els errors més comuns i que poden llastrar el projecte empresarial a desenvolupar per una persona emprenedora com tu.

Versió per a descarregar

Versió per a descarregar

Tota l'activitat d'emprenedoria en PDF...

Necessites Adobe Acrobat per obrir el fitxer