bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:


Informe

La negociació del contracte de lloguer per us diferent del de vivenda

Resum del informe

L'arrendament de finques urbanes, regulat en la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans distingeix entre l'arrendament d'habitatge i el d'ús diferent del d'habitatge. Aquest informe se centra únicament i exclusivament en els contractes d'arrendaments de finques urbanes destinades a ús diferent d'habitatge.

En aquest informe trobaràs en detall els possibles pactes i / o clàusules habituals en un contracte de lloguer de local per a ús diferent del d'habitatge.

Més informes
Contracte d'arrendament per l'ús diferent del de vivenda

En aquest dossier et proposem un el model de Contracte d'arrendament per l'ús diferent del de vivenda.

Els locals Comercials a Barcelona (Eixos Comercials i preus de compra / lloguer)

Aquest informe pretén orientar a les persones emprenedores sobre les àrees de la ciutat de Barcelona que presenten un major dinamisme i especialització comercial. La majoria d'aquestes zones han acabat constituint un eix comercial.

Hi ha 19 eixos a la ciutat que delimiten una zona comercial amb una imatge de marca conjunta. Tanmateix s'inclou una estimació dels preus de venda i de lloguer dels locals comercials als diferents barris de la ciutat.

La llicència d'activitat: Comunicacions, autoritzacions i llicències ambientals

Comunicar o sol·licitar la llicencia d'activitat és un acte obligatori i previ a l'inici de qualsevol activitat empresarial que necessiti ubicar-se en un local, de forma permanent o oficina, mitjançant el qual el administrador del local i/o el Departament del Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Cataluña, garanteix el cumpliment de les normatives establertes per a poder iniciar una activitat concreta en una ubicació determinada.

Versió per a descarregar

Versió per a descarregar

Tota l'activitat d'emprenedoria en PDF...

Necessites Adobe Acrobat per obrir el fitxer

Referències

  • Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans