bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:


Informe

Formes jurídiques

Resum del informe

Informe introductori al món de l'elecció a la forma jurídica. Recull els diferents tipus de formes jurídiques que hi ha al nostre país, tant la seva definició, característiques i particularitats, com els criteris d'elecció entre elles.

Més informes
Costos i tràmits de muntar una empresa

Amb aquest informe pretenem que qui vulgui conèixer els costos i passes a seguir per constituir i posar en marxa la seva empresa tingui al seu abast una guia pràctica per afrontar els tràmits amb garanties.

Com tramitar telemàticament una societat a Barcelona Activa

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, està acreditat com a PUNT PAE (Punt d'Atenció a l'Emprenedor) des de l'any 2008. Actualment, el PAE s'ha integrat dins l'Oficina d'Atenció a les Empreses (OAE) de l'Ajuntament de Barcelona (bcn.cat/empresa).

La funció dels PAE és la tramitació telemàtica de la constitució de societats limitades, societats limitades nova Empresa i treballadors autònoms o Empresaris Individuals. En el cas de la SLNE, es tracta d'una forma jurídica amb limitacions i desconeguda pels operadors del tràfic mercantil i, com a conseqüència, ha quedat en desús.

La tramitació telemàtica es realitza a través d¿una plataforma gestionada pel CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas), depenent de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa.

Aquesta plataforma connecta tots els organismes i agents implicats en la tramitació de la constitució d'una societat o alta d'un treballador autònom per estalviar a les persones desplaçaments i costos.

S'ha de recordar que la posada en marxa de la forma jurídica que tindrà el nostre projecte empresarial és la darrera fase a considerar. Abans és important i recomanable determinar la viabilitat econòmica del nostre model de negoci (veure sessió informativa Emprendre amb Barcelona Activa és fàcil a bcn.cat/emprenedoria).

Versió per a descarregar

Versió per a descarregar

Tota l'activitat d'emprenedoria en PDF...

Necessites Adobe Acrobat per obrir el fitxer

Referències

  • Guia de tràmits
  • La tramitació telemàtica de les formes jurídiques