bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:


Informe

L'Estatut del Treball Autònom

Resum del informe

Aquest informe resumeix la reforma legal que recull la Llei de l¿Estatut del Treball Autònom (LETA: Llei 20/2007). Amb la LETA, es reconeix una sèrie de drets del treball autònom relatius al seu règim de serveis per a una tercera persona, i, alhora, es millora substancialment el seu règim de protecció social.

Més informes
Treball Autònom o Societat?

En el desenvolupament d'una idea de negoci, l'elecció de la forma jurídica no és una pregunta amb una única resposta. La decisió sobre la forma jurídica de la nostra futura empresa ha de ser la conclusió d'un estudi i una anàlisi meditada de les diferents característiques del negoci a emprendre. En aquest informe donem una informació preliminar, necessària per poder decidir quina és la forma jurídica que millor s'adapta a les nostres necessitats i situació.

La Regulació del Treball Autònom

La reforma legal que recull el Règim Especial del Treball Autònom (RETA), Llei 20/2007 data 11 de juliol de l'Estatut del Treball Autònom, regula la cobertura de contingències professionals, incloent una sèrie de millores en matèria social i econòmica que busquen un equilibri major entre les condicions laborals dels règims especial i el general.

Errors més habituals a la vida de la persona emprenedora

Les línies d'impuls a la iniciativa emprenedora i de consolidació d'empreses de Barcelona Activa tenen ja una bona experiència a les seves esquenes en el camp de la creació i desenvolupament d'empreses. Aquesta experiència ens permet elaborar un informe eminentment pràctic sobre el que ens hem trobat durant aquests anys de servei, com a una guia amb els errors més comuns i que poden llastrar el projecte empresarial a desenvolupar per una persona emprenedora com tu.

Versió per a descarregar

Versió per a descarregar

Tota l'activitat d'emprenedoria en PDF...

Necessites Adobe Acrobat per obrir el fitxer

Referències

  • Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom.
  • Llei 51/2007, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2008
  • Llei 20/2007 d'11 de juliol de l'Estatut del Treball Autònom , BOE núm. 166 de 12 de juliol de 2007