bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:


Informe

Voleu muntar una cooperativa?

Resum del informe

Les cooperatives són un tipus de societat amb unes característiques pròpies i peculiars. L'objectiu d'aquest informe és clarificar els aspectes propis, i diferencials, de les cooperatives respecte la resta de les formes jurídiques, prioritzant el funcionament social, el règim econòmic, fiscal i laboral i els ajuts existents en l'àmbit de l'economia social.

Més informes
Resum de finançament i principals subvencions per a la creació d'empreses

Quadre resum dels principals recursos de finançament que els emprenedors tenen al seu abast aquest any a l'hora de muntar un negoci.

Capitalització de l'atur

L'informe explica com procedir a la sol·licitud de la capitalizació de l'atur (pagament únic de la prestació pendent de rebre), requisits, persones que la poden demanar i on s'ha de tramitar.

Tenim altra recurs d'interès:
> Calculadora financera (calcula l'import aproximat a capitalitzar en cada cas particular).

Formes jurídiques que pot adoptar una empresa estrangera a Catalunya

En aquest informe podreu trobar les diverses formes jurídiques i tots les passes necessaries per començar un negoci a Catalunya des de l'estranger. És una introducció útil per a tots aquelles persones que volen invertir o empreses estrangeres que vulguin establir-se a Catalunya.

Versió per a descarregar

Versió per a descarregar

Tota l'activitat d'emprenedoria en PDF...

Necessites Adobe Acrobat per obrir el fitxer

Referències

  • Llei 18/2002, de 5 de juliol, de Cooperatives de la Comunitat Autònoma de Catalunya (D.O.G.C. de 17 de julio i B.O.E. de 27 de julio de 2002)