bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:


Informe

L'Impost sobre la Renda de no Residents

Resum del informe

Aquest impost grava els rendiments obtinguts pels no residents a Espanya, ja sigui en virtut d'una activitat professional o en el marc d'una sucursal d'una empresa estrangera. Amb aquest informe, intentem proporcionar una guia informativa actualitzada, que intenta aclarir la tributació de no residents, sucursals i establiments permanents.

Més informes
Autoritzacions de treball i residència per a estrangers

Per treballar a qualsevol país convé estar al corrent del funcionament i la regulació del seu mercat laboral, especialment si es vol posar en marxa una empresa. En aquest informe intentem donar una pinzellada sobre les diferents autoritzacions de treball i de residència existents, per a què serveixi de guia als estrangers que arriben a Espanya i volen crear el seu propi negoci.

Voleu muntar una cooperativa?

Les cooperatives són un tipus de societat amb unes característiques pròpies i peculiars. L'objectiu d'aquest informe és clarificar els aspectes propis, i diferencials, de les cooperatives respecte la resta de les formes jurídiques, prioritzant el funcionament social, el règim econòmic, fiscal i laboral i els ajuts existents en l'àmbit de l'economia social.

Versió per a descarregar

Versió per a descarregar

Tota l'activitat d'emprenedoria en PDF...

Necessites Adobe Acrobat per obrir el fitxer

Enllaços relacionats

Referències

  • Ministeri d'Economia i Hisenda: Normativa Tributària sobre l'Impost sobre la renta de no residents
  • Llei 22/2005, de 18 de Novembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre socials