bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Quins serveis ofereix

A l'Almogàvers Business Factory es podran trobar tant serveis administratius i logístics d'alt nivell com serveis d'alt valor afegit que serviran d'ajut al creixement de les joves empreses que s'allotgin a la incubadora.

Serveis administratius i logístics:
- Recepció de visitants
- Recepció de correu
- Recepció i tramesa de missatgeria i paqueteria
- Neteja i manteniment dels espais comuns
- Climatització
- Utilització de les sales de reunions i aules
- Utilització de zones de descans i office
- Serveis de seguretat
- Serveis bàsics de telefonia
- Serveis de connectivitat a Internet
- Wi-fi en els espais comuns
- Zona d'aparcament de cotxes i motos

Serveis de valor afegit:
- Suport actiu de l'entitat de referència
- Possibilitat d'accedir als diferents programes d'estratègia i gestió empresarial que organitza Barcelona Activa: Elaboració del pla estratègic de creixement de l'empresa; formació empresarial en les diferents àrees de gestió d'empreses; suport en la recerca i accés a finançament; suport per accedir a la internacionalització; accions que afavoreixen la cooperació entre empreses; i altres programes i serveis que es van desenvolupant a mida que es detecten noves necessitats empresarials.