bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Què és l'Espai Coworking

L'Espai Coworking de l'Almogàvers Business Factory és l'indret on les noves microempreses i/o professionals autònoms troben el lloc que necessiten per treballar i relacionar-se amb altres empreses/professionals que parteixen d'una situació similar.

A l'Espai Coworking s'hi podrà gaudir, també, de serveis estructurals i de valor afegit, recolzant així el creixement i l'èxit empresarial.

Coworking Almogàvers Business Factory

El coworking és una nova forma d'entendre el treball que permet a professionals independents de diferents sectors d'activitat disposar d'un espai de treball independent, però compartit, amb altres iniciatives empresarials amb situacions similars a les seves, propiciant així, possibles sinergies.

Entra en el Coworking ABF

Coworking Canòdrom Barcelona

Espai Coworking adreçat a comunitats creatives integrades tant en el model de Barcelona Lab, com altres espais de creació de la ciutat. Les empreses instal·lades podran fer ús dels espais per desenvolupar projectes i compartir-los amb altres agents culturals, creatius i innovadors de la ciutat.

Coworking Canòdrom Barcelona

Entra al Coworking Canòdrom Barcelona

A l'Espai Coworking s'hi pot gaudir, també, de serveis estructurals i de valor afegit, recolzant així el creixement i l'èxit empresarial.

Entra al Coworking Canodrom Barcelona