Guia de recerca de finançament

Tancar

Préstecs i crèdits

Imprimir

Prestec sense avals/ ICF Prestec Participatiu Cultura

Objectiu

Per a empreses culturals digitals constituïdes com a màxim en els quatre anys anteriors a la sol·licitud del préstec, amb projectes empresarials de creixement o de serveis digitals interactius (desenvolupament d¿aplicacions jocs i/o plataformes de consum o distribució de béns i productes en línia), amb seu social o operativa a Catalunya.

Condicions financeres

Import: Entre 40.000€ i 200.000€
Termini: Entre 3 i 5 anys d'amortització amb un màxim de 2 anys de carència inclosos
Interès: Un fix o mínim del 2,5% i un tipus total resultant de la ràtio Benefici Abans d'Impostos (BAI) / Fons Propis Mitjans.
Comissió d'obertura: De l'1% sobre l'import formalitzat

Sol·licituds

1. Demana el teu préstec Participatiu Cultura.
2. Un cop feta i enviada la sol·licitud, rebràs un correu amb les instruccions de procediment.
3. L'ICEC avaluarà en cada cas l¿elegibilitat i viabilitat de cada projecte.
4. Un cop avaluat i aprovat per l'ICEC, l'ICF ratificaria l'aprovació de l'operació i formalitzaria el préstec.


La data límit serà fins a l'exhauriment dels fons aportats per l'ICEC.


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008