Guia de recerca de finançament

Tancar

Préstecs i crèdits

Imprimir

Préstec amb aval /Crèdit Cultura

Objecte
Finançament per donar suport al sector cultura i facilitar el seu accés al crèdit per impulsar projectes relacionats amb la producció, distribució, comercialització i difusió, exhibició o protecció de béns o serveis culturals.

Condicions
Import: Fins al 100% de la inversió, amb un mínim de 20.000€ i un màxim d'1 milió d'euros. En cas de circulant mínim 20.000€ i màxim de 600.000€
Termini: 7 anys amb fins a 2 de carència inclosos. En el cas de circulant, màxim 4 anys amb 1 de carència inclòs.
Interès: Euríbor més 3,95%
Comissions: d'obertura del 0,50% amb un mínim de 250 euros.
Garanties: les considerades com a suficientes, a criteri de l'ICF.

Sol·licitud


El procés de sol·licitud es realitza a través de la web del www.icf.cat, concretament al producte de Credit Cultura. En la plana trobareu un enllaç on fer la sol·licitud i seguir els passos que us indiquen.

Convoca

Institut Català de Finances
Gran Via de les Corts Catalanes, 635
08010 Barcelona
A/e: info@icf.cat
http://www.icfi.cat


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008