Guia de recerca de finançament

Tancar

Inversió Privada

Inversió Privada
Imprimir

Coinversió /ICF Línea Coinversió

Objecte:
Línia de finançament juntament amb inversors privats (Business Angels) en forma de préstec participatiu per a la creació de noves empreses o empreses en fases inicials.

Requisits:
Haver obtingut finançament en forma d¿aportació de capital d¿un inversor privat (Business Angel) adherit a una de les xarxes de inversors acreditades per IFEM (ICF) 

Xarxes acreditades:
Keiretsu Fòrum BA Barcelona, SL  
Barcelona Business Angels, SL  
Know Capital BA, SL  
Associació d'Antics Alumnes d'ESADE  
NECOTIUM - Bellmore Consulting, SL  
Business Angels Network Catalunya  
Asociación SEEDROCKET ANGELS  
Xarxa d'Inversors Privats i Family Offices de l'IESE
EIX TECHNOVA  
LLEIDA BUSINESS ANGELS PARTNERS, SL  

Condicions:
Import: IFEM aporta entre 50.000 i 200.000 euros per projecte.
Termini: màxim 5 anys amb 2 anys de carència màxima.
Interès: fix de l¿Euríbor + 4,5% i variable a determinar en funció del percentatge d¿acompliment del pla de negoci (fins a un màxim del 15%, inclòs el fix).
Comissions: de gestió 0,5%.
Garanties: sense garanties.

Tramitación
A través de la xarxa de Business Angels

Més info:
http://icf.gencat.cat/ca/01_-_productes_i_serveis/capital_risc


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008