Guia de recerca de finançament

Tancar

Inversió Privada

Inversió Privada
Imprimir

Xarxes de Business Angels

La nostra ciutat engloba diferents xarxes d'inversors de referència, i que tenen la funció de filtrar i presentar projectes als seus inversors afiliats, al mateix temps que facilitar el procés d'inversió i la conseqüent canalització de recursos financers, en forma de capital i presa de participació en les empreses.

Aquí us presentem les xarxes més representatives i amb històric contrastat de la ciutat i amb qui hem organitzat foros d'inversió conjuntament.

Xarxa d¿Inversors Privats i Family Offices de l¿IESE
Amparo de San José
Correu electrònic: businessangels@iese.edu
Pàgina web: www.iese.edu/businessangels 
 

BANC ¿ Business Angels Network Catalunya
Àlex d'Espona
Telèfon: 902 93 05 18
Correu electrònic: aespona@bancat.com
Pàgina web: www.bancat.com 
 

ESADE BAN
Fernando Zallo
Telèfon: 902 420 020
Correu electrònic: fernando.zallo@alumni.esade.edu
Pàgina web: www.esadeban.com 
 

Barcelona Business Angels ¿ BCN BA
Antoni Sala
Telèfon: 93 270 16 91
Correu electrònic: info@bcnba.com
Pàgina web: www.bcnba.com 


Eix Technova
Telèfon: 93 290 24 96
Correu electrònic: eix@technovabarcelona.org
Pàgina web: www.eixtechnova.org 
  

Keiretsu Fòrum Barcelona
Xavier Casares
Telèfon: 620 946 045
Correu electrònic: barcelona@keiretsuforum.com
Pàgina web: http://www.keiretsuforum.es/como-presentar-un-proyecto/  
 

Xarxa SeedRocket 
Pamela de la Muñoza
Telèfon: 93 401 96 87  
Correu electrònic: info@seedrocket.com
Pàgina web: http://www.seedrocket.com


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008