Guia de recerca de finançament

Tancar

Definicions

Definicions
Imprimir

Crèdit Documentari

Què és?
És un instrument normalment utilitzat en operacions de comerç internacional, consistent en un document emès per un banc del país del comprador que garanteix a un banc del país del venedor que, si aquest venedor compleix amb les condicions del contracte de compra, garantirà el pagament de l¿operació.


Avantatges
Inconvenients
- Pel comprador, l¿entitat financera pot refinançar l¿operació
- Pel venedor, en cas que el pagament sigui ajornat, es pot finançar amb la garantia del cobrament
- Redueix els riscos, tant pel venedor, que s¿assegura el cobrament, com pel comprador, que es cobreix de la possible informalitat del venedor
- Actua eliminant els problemes derivats de la diferent legislació entre els països de comprador i venedor
-


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008