Guia de recerca de finançament

Tancar

Préstecs i crèdits

Imprimir

Avalis

Avalis de Catalunya SGR, és una Societat de Garantia Recíproca, son agrupacions de petites i mitjanes empreses amb l'objectiu de facilitar l'aval o garantía a prestar davant d'un tercer, ja sigui una entitat financera per la formalització de qualsevol operació de crèdit, o davant l'Administració Pública o un tercer actor diferent als dos mencionats anteriorment.

Les funcions bàsiques de les Societats de Garantia Recíproca son:

- Donar garanties i avals als socis particips. 
- Negociar línies de finançament que els afavoreixin
- Canalitzar i tramitar subvencions
- Informar i donar assessorament financer als socis.

Més Informació
Per contactar amb AVALIS, SGR
-Avalis de Catalunya, SGR-
Gran Vía de les Corts Catalanes, 635, 4a Planta
08010 Barcelona
Info:        90 230 20 32 
Oficines: 93 298 02 60A/e: informacio@avalis.cat
http://www.avalis.cat


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008