Guia de recerca de finançament

Tancar

Ajuts

Imprimir

Locals Comercials / Millora de les condicions higiènico-sanitàries

Objectiu
Foment d'iniciatives que tenen per objecte la rehabilitació del patrimoni privat i la millora del paissatge urbà i la qualitat de vida.

Requisits

- Comprèn totes aquelles actuacions que millorin les condicions ambientals higienico-sanitàries en els locals
- Les actuacions proposades hauran de contemplar millores de sostenibilitat, és a dir, mecanismes de foment de l'estalvi energètic com ara estalviadors d'aigua i punts de llum encesa i tancament automàtic.
- Es poden acollir locals i/o establiments de concurrència pública de menys de 50 places
- S'exclou explícitament aquells casos en què l'adequació sigui conseqüencia de la instal·lació d'un negoci nou.
- Les subvencions seran del 25% del pressupost subvencionable

Tramitació
La inscripció es podrà presentar presencialmente en qualsevol dels mitjans que possi a l'avast l'Ajuntament de Barcelona i sol·licitar:
- la inscripció prèvia a partir del dia següent de la publicació complerta en el Butlletí Oficial de la província.
-la subvenció en el moment que es presenti el comunicat de finalització de les obres o les actuacions.

Més informació
Per a més informació consulteu la següent web.


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008