Guia de recerca de finançament

Tancar

Préstecs i crèdits

Imprimir

Préstec sense aval / Microcrèdits MicroBank

Són préstecs adreçats a emprenedors, autònoms i microempreses que poden ser de dos tipus:
- Microcrèdit financer
-Microcrèdit social

Microcrèdit financer

És un préstec personal adreçat a professionals autònoms i microempreses que necessitin finançament per iniciar, ampliar o consolidar el seu negoci, o per necessitats de circulant.

El microcrèdit financer va adreçat a:
- Professionals autònoms amb una renda anual de fins a 60.000 €
- Microempreses amb menys de 10 treballadors i una facturació inferior a 500.000 €.

Les condicions del préstec les trobaràs actualitzades a aquest enllaç.

Microcredit social
És un préstec personal amb les mateixes característiques del microcrèdit financer adreçat al finançament de projectes d'autocupació.
Poden demanar aquest microcrédit persones emprenedores i grups de persones emprenedores que compleixin els següents requisits:
- Que no tinguin possibilitat d'accedir als avals o garanties necessaris per demanar un préstec a les entitats financeres tradicionals.
- Que hagin estat assessorats per una entitat acreditada com Barcelona Activa.
- Que tinguin elaborat un pla d'empresa amb el certificat favorable de viabilitat emès per l'entitat acreditada on ha rebut l'assessorament.

L'Entitat Financera decidirà l'aprovació o denegació en un comitè de riscos intern.

Les condicions del préstec les trobaràs actualitzades a aquest enllaç.

Tramitació
Mitjançant Barcelona Activa.


Més informació

Centres de Recursos per a Emprenedors de Barcelona Activa.
C/ Llacuna 162-164
08017 Barcelona
.


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008