Guia de recerca de finançament

Tancar

Préstecs i crèdits

Imprimir

Préstec sense avals /Eurostars

Organisme Convocant: Eureka i, per empreses espanyoles, la sol·licitud de la subvenció s'ha de fer, un cop obtinguda l'aprovació europea, al Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), tramitant una sol·licitud Interempreses Internacional.

Termini de Presentació: Oberta tot l'any, amb dos punts de tall.

Objecte del Programa

L¿objectiu del programa és proporcionar fons a per R+D orientada cap al mercat amb la participació activa de PIMES que desenvolupin activitats d¿R+D. Es vol recolzar les PIME que realitzen activitats d'R+D pel desenvolupament de projectes transnacionals orientats al mercat: Creant un mecanisme de suport a la R+D europea, de fàcil accés i sostenible, dirigit a elles; Animant-les a crear noves activitats econòmiques basades en els resultats de la R+D i a introduir nous productes, processos i serveis en el mercat més ràpidament del què seria possible sense aquest mecanisme. Promovent el seu desenvolupament tecnològic i empresarial, i d'internacionalització.

Beneficiaris

PIME que realitzin activitats d'R+D i que estiguin establertes en els Estats membres participants, o en la resta de països participants. També hi podran participar, organitzacions de recerca, universitats i grans empreses.

Modalitat de Finançament

Cada participant és finançat segons les normes de cada país, per això és recomanable contactar amb el Coordinador Nacional del Projecte corresponent (en Espanya: CDTI). Les normes aplicables a Espanya pel finançament de projectes en el marc d¿aquest programa es poden trobar a aquest enllaç: http://www.eurostars-eureka.eu/searchContact.do?method=search&memid=ES Altres

Més informació: https://www.eurostars-eureka.eu/


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008