Guia de recerca de finançament

Tancar

Guia de finançament

Diccionari

  • Actiu circulant: Actiu de l'empresa que o bé és líquid o bé s'incorpora al procés productiu en un període inferior a l'any.
  • Actiu fix: Actiu de l'empresa que s'incorpora al procés productiu en un període superior a un any.
  • Tipus d'interès: Preu en percentatge que es paga com a remuneració per la disponibilitat d'una suma de diners determinada.
Imprimir

Guia de finançament

Tenir una bona idea o projecte, ser capaços de convertir-la en una empresa viable i gestionar-la, és fonamental per assolir l'èxit empresarial. Però, amb això, no n'hi ha prou: cal aconseguir també diners per fer front a la inversió inicial, a les despeses que genera el nostre negoci, i a les inversions per iniciar nous projectes i iniciatives innovadores i que ajudin a consolidar-lo.

Aquesta guia esta dividida en quatre grans blocs:

  1. Préstecs i crèdits
  2. Ajuts
  3. Concursos, Premis i Programes
  4. Inversió Privada


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008