Guia de recerca de finançament

Tancar

Definicions

Imprimir

Definicions

Necessites informació sobre els concepts bàsics relacionats amb el finançament? En aquest apartat trobaràs les respostes als dubtes més habituals. 


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008