Guia de recerca de finançament

Tancar

Ajuts

Imprimir

Ajuts

Si vols estar al dia de les convocatòries d¿ajuts i subvencions que van apareixent i que poden ser d¿interès per persones emprenedores i PIMES, en aquest espai trobaràs les més sol·licitades en el procés de creació empresarial. També cal tenir en compte que hi ha altres ajudes i subvencions en altres fases de la vida de l'empresa.

Les ajudes i subvencions no fan més viable una empresa independentment de si és de nova creació o no, encara que ajuden a superar determinats obstacles. Una empresa es pot acollir a diferents subvencions en funció de la seva forma jurídica ja que és diferent a nivell d'ajuts ser empresari individual o bé crear una cooperativa, però aquestes no poden condicionar igualment l'elecció de la forma jurídica.

Per a trobar informació complementària en matèria d'ajuts i subvencions, us recomanem que visiteu els següents aplicatius:

FINEMPRESA (Portal de finançament per a empreses i emprenedors, promogut i coordinat per la Secretaria d'Economia del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya)

FISUB (Base de dades d'ajuts i subvencions, promogut i coordinat per ACC1Ó)


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008