Guia de recerca de finançament

Tancar

Préstecs i crèdits

Imprimir

Préstecs i crèdits

A l'hora de demanar finançament bancari, existeix la possibilitat de demanar préstecs a tipus d'interès inferiors dels que hi ha al mercat o préstecs amb altres característiques, que els fan més atractius que els existents en el sistema financer tradicional, el que anomenem finançament preferent. Per aconseguir-ho, haurem de reunir una sèrie de requisits, com presentar un pla d'empresa validat.


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008